Bağ dokunun normal aralıklarına seröz bir sıvının toplanmasına ödem denilir. Bir çok hastalıkta görülen semptomdur. Ödemler, Aktif Ödem ve Pasif Ödem olmak üzere İkiye ayrılır.