Koyunlarda En Uygun Tohumlama Zamanı

Koyunlarda kızgınlık süresi ortalama 36 saattir. Ovülasyon kızgınlığın son 1/3 ünde yani başlangıcından itibaren 2-4 saat geçtiktek sonra oluşur. İneklerde olduğu gibi koyunlarda da spermatozoonların önceden fertilizasyon bölgesine gidip ovumu beklemeleri gerekir. Her ne kadar koç spermatozoonlar genital kanalda boğa spermatozzonlarına nazaran daha uzun süre yaşarlarsa da uterus içi ortamların değişikliği bu süreyi kısaltabilir. Koyun yetiştiriciliğindeki durumlar da dikkate alınarak sabah aramasında kızgın olduğu saptanan koyunlar hemen tohumlanmalıdır.