SIĞIRLARIN LABORATUAR DEĞERLERİ

Sığırların biyokimyasal değerlerinin bilinmesi teşhisin doğru yapılabilmesi ve buna bağlı olarak da tedavide % 100 başarı sağlanabilmesi için önemlidir.Aşağıda bu değerleri tablolar halinde bulacaksınız;ayrıca bazı değerlerin bazı hastalıklar için patognomonik olduğu unutulmamalıdır.

Tablo 1 Erişkin hayvanlarda normal hematolojik değerler


PARAMETRELER SIĞIR AT KÖPEK KOYUN
RBC(X106/µL) 5.0-8.0 7.0-13.0 5.5-8.5 8.0-15.0
Hemoglobin(g/dL) 8.0-14.0 11.0-19.0 12.0-18.0 8.0-16.0
Ht(%) 26-42 24-45 37-55 24-49
MCV(fL) 37-54 36-50 60-72 23-48
MCHC(g/dL) 26-36 31-38 31-37 29-35
RDW(%) 13-18 17-21 12-16 8-12
WBC(x103/ µL) 4.0-12.0 6.0-12.5 5.5-16.9 4.0-12.0
Bant Nötrofil(x103/ µL) 0.0-0.19 0.0-0.09 0.0-0.299 0.0-0.1
Segmentli Nötrofil (x103/ µL) 1.5-5.0 2.7-7.0 3.0-12.0 1.0-5.0
Lenfosit (x103/ µL) 3.0-7.5 1.5-6.0 1.0-4.9 2.0-9.0
Monosit (x103/ µL) 0.1-1.5 0.1-1.0 0.1-1.4 2.0-9.0
Eozinofil (x103/ µL) 0.1-1.5 0.1-1.0 0.1-1.49 0.1-0.75
Bazofil (x103/ µL) Nadiren Nadiren Nadiren Nadiren
Trombosit (x103/ µL) 175-620 90-350 175-500 300-800
Fibrinojen(mg/dL)* 200-500 200-400 125-300 100-500
Plazma Protein(g/dL) 7.0-8.5 6.1-8.0 6.0-7.8 6.0-7.5
Retikülositler (x103/ µL) 0 0 <80 0

* Aktif yangısal hastalıklar sırasında artar ve yangısal cevabın değerlendirilmesinde önemlidir.

Tablo 2 sığırlarda eritrosit morfolojisi

+1 +2 +3 +4
Anizositozis* 10-20 21-30 31-40 >40
Polikromasi* 2-5 6-10 11-20 >20
Hipokromasi** 1-10 11-50 51-200 >200
Poikilositozis 3-10 11-50 51-200 >200
Sferositler 5-10 11-50 51-150 >150
Ekinositler 5-10 11-100 101-250 >250
Akantositler-şistositler 1-2 3-8 9-20 >20

* Sığırların rejeneratif anemisinde önemlidir.
* Yüksek derecede hipokromasi demir eksikliğine bağlı anemilerde şekillenir.

Tablo 3 Yetişkin sığırlarda normal serum kimyasal değerleri


PARAMETRELER DEĞER PARAMETRELER DEĞER
ALP(IU/L) 90-170 Klor(mEq/L) 97-111
ALT(IU/L) 14-38 Kolesterol(mg/dL) 80-180
AMİLAZ(IU/L) 126-250 Kreatinin(mg/dL) 1.0-2.0
ANYONİK GAP(mEq/L) 12-22 Kreatin kinaz(IU/L) 66-120
AST(IU/L) 78-132 LDH(IU/L) 8-302
Biluribin(total)(mg/dL) 0.1-0.5 Magnezyum(mEq/L) 1.4-2.3
Direkt Biluribin(mg/dL) 0.04-0.14 Potasyum(mEq/L) 3.9-5.8
İndirekt Biluribin(mg/dL) 0-0.3 Protein(total)(g/dL) 6.7-7.5
BUN(mg/dL) 20-30 Albumin(g/dL) 3.0-3.6
CO2(mEq/L) 21-32 Globulin(g/dL) 3.0-3.5
Demir(µg/L) 57-162 Safra asitleri(tokluk)( µmol/L) <60
Fosfor(mg/dL) 5.6-6.5 SD(IU/L) 4.3-15.3
GGT(IU/L) 11-24 Sodyum(mEq/L) 132-152
Glukoz(mg/dL) 45-75 T3(ng/dL) 41-170
Kalsiyum(mg/dL) 9.7-12.4 T4(µg/L) 3.6-8.9