PARATÜBERKÜLOZ

Sığırlarda sık, koyunlarda keçilerde seyrek olarak görülen, kronik enterit, zayıflama ile karakterize bir hastalıktır. Hastalık genelde tek tük vakalar (sporadik) şeklinde görülür.

Paratüberkülozun Etkeni: Mycobacterium Paratüberkülosis

Bulaşma: Ağız yoluyla olur.