Tüberküloz Nasıl Bulaşır ?

Tüberküloz hastalığının bulaşması çoğunlukla solunum ve sindirim yoluyla olmaktadır. Başlıca bulaşma yolları şunlardır:
  1. Solunum Yoluyla(Damlacık Enfeksiyonu)
  2. Kontamine Gıda Ve Suların Ağız Yoluyla Alınmasıyla
  3. Deri Yoluyla
  4. Genital Yolla
  5. Konjenital Yolla