Atlarda Çatal Çürüğü

Çatalın tüm bölümünü kapsayan ve yumuşaması,dağılması dejenerasyona uğraması durumudur.

Nedenler: Nem ve Pis Ortamlar, Hareketsizlik, Ökçe Darlığı, Mikroorganizmalar ve Yanlış Nallamalar.

Semptomlar:

Çatalın oluklarından siyah renkte salgı ve pis kokulu hissedilir. Zamanla dejenerasyon görülür ancak topallık görülmez.

Sağaltım:

Koruyucu Olarak ;

Hijyenin Düzeltilmesi, Atları Düzenli Olarak Dolaştırma ve Çatalı Fazla Kesmemek.

Küratif Olarak ;

Kokuşma olan bölgeler Renetle Alınmalı, Çatalın Olduğu Bölgeye İyotlu Pamuk veya Potasyum Permanganat Toz Olarak Dökülmeli ve Bölge Pansumana Alınmalı.